05/24/2019 - جمعه 3 خرداد 1398

رفع مشکلات اسنادي بيش از چهل هکتار زمين از پروژه هاي سازمان نوسازي شهر تهران

1396/7/29 514 اخبار اختصاصی سازمان , اداره املاک rating
image

اسناد عرصه بالغ بر چهل هکتار زمين واقع در مناطق بافت فرسوده با پيگيري اداره بازرسي سازمان نوسازي، به نام شهرداري تهران انتقال يافت. 

به گزارش روابط عمومي و امور بین الملل سازمان نوسازی شهر تهران ، ملک واقع در منطقه 18 شهرداري که در سنوات گذشته در قالب اقرارنامه از يکي از ارگان ها خريداري گرديده و با توجه به وجود معارضين ثبتي و مالياتي مشکلات اسنادي رادر پروژه ايجاد نموده بود ، پس از طي مراحل قانوني و با همکاري ادارات مربوطه به ويژه اداره ثبت اسناد منجر به انتقال اسناد تک برگي 5 قطعه از املاک موصوف به مساحت چهل هکتار به نام شهرداري تهران شد.
بر اساس اين گزارش، با اين اقدام مشکلات صدور اسناد تفکيکي تعداد 620 واحد مسکوني، 8 واحد اداري و 165 واحد تجاري که فاقد سند بوده اند برطرف خواهد شد.