04/23/2019 - سه شنبه 3 ارديبهشت 1398

جلسه تشریح نظام اداری سازمان برگزار شد

1396/5/25 872 اخبار اختصاصی سازمان , معاونت مالی و اقتصاد شهری rating
image

جلسه تشریح نظام اداری سازمان با حضور مدیرعامل، معاونان، مدیران و پرسنل سازمان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان نوسازی شهر تهران، پس از تغییر وضعیت قراردادها و ابلاغ احکام سازمانی جدید به پرسنل، جلسه ای با حضور مدیرعامل سازمان با هدف شفاف سازی و تشریح نظام اداری برگزار شد.

در این جلسه گزارشی جامع پیرامون وضعیت نیروی انسانی سازمان، احکام کارگزینی جدید پرسنل و آیتم های لحاظ شده در آن و ... توسط مدیر منابع انسانی و پشتیبانی سازمان ارائه شد.

مدیرعامل سازمان نوسازی نیز در این جلسه پس از ارائه توضیحاتی در خصوص تغییر وضعیت قراردادهای پرسنل، رهنمودها و نکات لازم را جهت پیشبرد اهداف و مأموریت های سازمان متذکر شد.

گفتنی است به منظور ايجاد امنيت شغلي، ارتقاء هويت سازماني و عدالت محوري در نظام پرداخت ها، طرح طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل با دستور مدیرعامل توسط معاونت مالی و اقتصاد شهری سازمان نوسازی اجرایی شد و پس از بررسی های کارشناسی، احکام کارگزینی جدیدی برای پرسنل تنظیم و ابلاغ شد.

در خاتمه این جلسه به پرسش ها و ابهامات مطرح شده از سوی همکاران پاسخ داده شد.