04/18/2019 - پنجشنبه 29 فروردين 1398

بازدید مدیر عامل سازمان از پروژه بهاران شرقی

1395/3/5 915 معاونت فنی rating
image

مهندس فتح الهی، مدیر عامل سازمان نوسازی به اتفاق معاون فنی، مدیران و کارشناسان معاونت فنی سازمان از پروژه بهاران شرقی بازدید بعمل آورد.

 

در این بازدید مدیر عامل سازمان از نزدیک شاهد روند اجرایی پروژه بهاران شرقی بود و طی گزارشی که به ایشان ارائه شد در جریان پیشرفت پروژه و مسائل و مشکلات پروژه قرار گرفت.