05/24/2019 - جمعه 3 خرداد 1398

اخذ تعدای از اسناد تجمیعی و تک برگی پروژه های اوراق مشارکت و پاسدار گمنام

1394/11/12 556 اداره املاک rating
image
کامران فاخری مدیر اداره املاک و مستغلات سازمان نوسازی شهر تهران از اخذ تعدادی از اسناد تجمیعی و تک برگی پروژه های اوراق مشارکت و پاسدار گمنام خبر داد.


§        اخذ 15 فقره سند  تک برگی پروژه C2N3

§        اخذ 15 فقره سند تک برگی پروژه C2N14

§        اخذ سند تجمیعی پروژه C2N16

§        اخذ سند تجمیعی پروژه C2N23

§        اخذ سند تجمیعی پروژه C2N28

§        اخذ سند تجمیعی پروژه C2N18

§        اخذ سند تجمیعی پروژه C2N30

§        اخذ سند تجمیعی پروژه C2N5

§        اخذ سند تجمیعی پروژه C2N7

§        اخذ سند تجمیعی پروژه C2N2

§        اخذ سند تجمیعی پروژه پاسارگاد 2

§        اخذ اسناد تک برگی 46 واحد باقیمانده پروژه پاسدار گمنام به تعداد 460 فقره