07/21/2019 - يكشنبه 30 تير 1398

مدارک مرحله اول

مدارک مرحله اول مسابقه بازآفرینی شهری

طراحی فضای فوقانی تونل راه‌آهن تهران-تبریز


مرحله اول

در این مرحله شرکت کنندگان بایستی ضمن دریافت اسناد پشتیبان نسبت به ارائه ایده اصلی و طرح مفهومی در ارتباط با موضوع مسابقه اقدام نمایند.


ملاحظات

داوری و ارزش­گذاری براساس موارد کلیدی موردنظر زیر انجام خواهد شد:
      - توجه به اصول و راهبردهای بازآفرینی شهری

   -توجه به یکپارچی سکونتگاه ­ها و اکوسیستم­ های اکولوژیک، جریان­ها و فرآیندهای آنها و تولید و مصرف منابع
      -توجه به دربرگیرندگی و مشارکت اجتماعی و قابلیت دسترسی
    -توجه به ارزش­های سرزمینی، بومی و شرایط زمینه و بافت
       -توجه به رهنمودها و راه­کارهای اسناد فرادست

   -توجه به پیوستگی و پیوند عناصر سایت با شبکه ­های شهر مانند خیابان­ها، خطوط راه ­آهن، پیاده­ روها و پیاده­ راه­ ها، فضاهای عمومی، خدمات و زیرساخت ­ها 


نحوه ی ارائه ی طرح مفهومی در مرحله اول
کلیه شرکت کنندگان می بایستی طرح مفهومی را در بخش های زیر و در قالب فقط یک شیت افقی 70*100 ارائه نمایند.
-رویکرد (Approach ) از طریق دیاگرام 
-ایده ( Main Idea ) از طریق ایدئوگرام
-طراحی ( Design ) از طریق سایت پلان و دید و منظرهای مهم

مهلت ارسال مدارک مرحله اول

ساعت 24 روز چهارشنبه 21 آذرماه

 

 

اسناد پشتیبان

1-فراخوان مسابقه (لینک صفحه)

2- اطلاعیه شماره 1

3-طرح جامع شهر تهران

4- شناخت محدوده

5- مصوبه کمیسیون ماده 5

6-ملاحظات زیست محیطی

7-سند توسعه محلات

8- نقشه استخوان بندی محدوده پروژه

9- الگوی توسعه مناطق 17 و 18 و9

10 - گزارش طرح تفصیلی مناطق 17 و 18 و9

11- نقشه طرح تقصیلی منطقه 9

12- نقشه طرح تفصیلی منطقه 17

13- نقشه طرح تفصیلی منطقه 18

14- مرز محلات و مناطق مجاور پروژه

15- معابر موجود و پیشنهادی مناطق 17 و 18 و 9

16- موقعیت مکانی و پلاکهای مناطق 17 و 18 و 9

17- فیلم

18 - نقشه کاربری و محدوده پروژه

 
 

 

تعداد بازدید: 1234
rating