04/23/2019 - سه شنبه 3 ارديبهشت 1398

آگهی فراخوان عمومی و ارزیابی کیفی مشاور عامل چهارم

سازمان نوسازی شهر تهران در نظر دارد از مشاورین دارای صلاحیت از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری در زمینه طراحی و ساخت پاركينگ هاي اختصاصي با تمركز بر انجام " مطالعات و برنامه ريزي راهبردي - ساختاري و تدوين برنامه عملياتي " به منظور مديريت، هدايت و نظارت راهبردي بر پارکینگ های احداثی در بافت های فرسودۀ واقع در مناطق 7 الی 20 شهر تهران دعوت به همکاری نماید.

 متقاضیان می توانند در صورت دارا بودن ظرفیت کاری مجاز و به منظور ارزیابی کیفی و تهیه لیست کوتاه، جهت ارائه مدارک و رزومه کاری به منظور انجام خدمات مهندسی مشاوره حداکثر ده روز پس از انتشار آگهی  به نشانی تهران، خیابان کریمخان زند، ابتدای خیابان به آفرین، سازمان نوسازی شهر تهران، طبقه دوم ، معاونت نوسازی و توسعه محلی اقدام و یا با شماره تلفن 7-88921906 ( داخلی 220-آقای زارع جدی) تماس حاصل نمایند. سازمان در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار و  هزینه آگهی بر عهده مشاور منتخب خواهد بود.

 

تعداد بازدید: 860
rating