04/18/2019 - پنجشنبه 29 فروردين 1398

وحید امیر قاسمی

وحید امیر قاسمی

مدیر اداره ارتقاء کیفیت و نوآوری فنی

ارتباط با مدیر

  • تلفن :
    88906737  
  • ایمیل :
    amirghasemi@tehran.ir