07/23/2019 - سه شنبه 1 مرداد 1398

سیاست و راهبردها

1)چشم اندازهای شهرداری تهران
 • 1)تهران؛ شهري با اصالت و هويت ايراني - اسلامي (شهري که براي رشد و تعالي انسان و حيات طيبه، سامان مي يابد)
 • 2) تهران؛ شهري دانش پايه، هوشمند و جهاني
 • 3) تهران؛ شهري سرسبز و زيبا، شاداب و سرزنده با فضاهاي عمومي متنوع و گسترده
 • 4) تهران؛ شهري امن و مقاوم در برابر انواع آسيبها و مقاوم در برابر مخاطرات و سوانح
 • 5) تهران؛ شهري پايدار و منسجم با ساختاري مناسب براي سکونت، فعاليت و فراغت
 • 6) تهران؛ شهري روان با رفاه عمومي و زيرساختهاي مناسب، همراه با تعديل نابرابريها و تأمين عادلانه کليه حقوق شهروندي
 • 7) تهران؛ کلانشهري با عملکردهاي ملي و جهاني و با اقتصادي مدرن و مرکزيت امور فرهنگي - پژوهشي و سياسي در سطح کشور، و حداقل يکي از سه شهر مهم و برتر منطقه آسياي جنوب غربي
2)سياستها، راهبردها و خط مشی های سازمان
 • بهسازی، نوسازی و بازسازی بافتهای فرسوده شهر تهران
 • تامین و ارتقای کیفی خدمات و زیرساختهای شهری و اجرای پروژه های محرک توسعه در محدوده بافتهای فرسوده به منظور تشویق بهسازی و نوسازی در این محدوده ها
3)برنامه های بلند مدت
 • 3.1.احیاءو نوسازی بافتهای فرسوده شهرتهران حداقل به میزان 10 درصد از بافتهای فرسوده شهر تهران-مطابق با بند الف ماده 171 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران با هماهنگی و همکاری دولت و سایر نهادهای مرتبط با نوسازی بافتهای فرسوده
 • 3.2.ترویج فرهنگ نوسازیدر راستای تشویق ساکنین جهت مشارکت در احیاء و نوسازی بافتهای فرسوده
 • 3.3.هماهنگی تامین زیر ساخت ها و ایجاد محرک توسعه در بافتهای فرسوده
 • 3.4.ساماندهی و نوسازی بافت های فرسوده شهري
4)خط مشی سازمان
 • بهسازی، بازسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری:
 • با توجه به تغییر رویکرد شهرداری در امر نوسازی و بهسازی از تصدی گری به تولی گری، شهرداری موظف است در راستای تحقق تسهیل گری و تسریع فرآیند نوسازی مردمی( قانون حمایت از احیاء ، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری مصوب 1389)، در خصوص جلب مشارکت مالکان و ساکنان، فروش املاک یا تملک مستقیم در صورت عدم مشارکت مالکان، استفاده از ابزارها و راه اندازی نهادهای تأمین مالی، استفاده از مشارکت و مساعدت شهرداری در پرداخت عوارض و مطالبات و درخواست به ادارات ثبت جهت انجام عملیات ثبتی، اقدامات ذیل را به عمل رساند

5)طرح های سازمان نوسازی شهر تهران در برنامه های پنجساله شهرداری تهران
 • 5.1.ایجاد و راهبری دفاتر خدمات نوسازی محلات فرسوده شهر تهران
 • 5.2.هماهنگی با نهادهای مختلف و ذیربط به منظور تامین کمبود سرانه ها و زیر ساختهای مورد نیاز در بافت فرسوده
 • 5.3.تسهیلگری و ترویج فرهنگ نوسازی بافت فرسوده
 • 5.4.پشتیبانی نوسازی و برنامه ریزی و طراحی اجرای پروژه های محرک توسعه در بافت فرسوده
6)اهداف كلان واثرات خدمات سازمان نوسازي شهر تهران

اهداف و مقاصدی بعنوان اثر نهایی توسعه نوسازی بافت‌های فرسوده مد نظر مي‌باشد و کلیه تلاش‌ها بایستی به این سمت جهت گیری و معنادار شوند. این اهداف عبارتند از:

 • 6.1.عدالت اجتماعی: خارج کردن بافت‌های فرسوده از چرخه فقر پایدار و ایجاد فرصت‌های برابر رشد و بالندگی ساکنان این مناطق جهت تحقق حقوق شهروندی
 • 6.2.ایمنی: کاهش سطح آسیب پذیری مناطق ساختمانها فرسوده در برابر حوادث غیر مترقبه
 • 6.3.امنیت: کاهش سطح آسیب پذیریهای اجتماعی
 • 6.4.رفاه: بهبود شاخص‌های کیفیت زندگی و محیط زیست انسانی ساکنان بافت‌های فرسوده
 • 6.5.هم پیوندی بافت با فضاها و عملکرد شهری: ارتقا پویای بافت در کل شهر با تنظیم روابط عملکردی فضاها
 • 6.6.احیا هویت محله ای: احیا نقش و هویت محله‌ای با بکارگیری اصول و مبانی طراحی ایرانی- اسلامی با ارایه چهره و سیمایی زیبا و روح‌نواز
 • 6.7.افزایش ثروت شهری: تبدیل میراث شهری موجود در بافت‌های فرسوده به ثروت شهری قابل بهره‌برداری در جهت احیای حیات شهری