11/14/2019 - پنجشنبه 23 آبان 1398

انتخاب مدارس پایلوت در منطقه 17 برای تحقق مأموریت های بازآفرینی

کارگروه مدارس ذیل کمیته خدمات و زیرساخت ستاد بازآفرینی پایدار کلانشهر تهران در محل اداره کل آموزش و... ادامه خبر...


عنصر اصلی در نوسازی دوام و بقای ساکنان محلات هدف بازآفرینی است

معاون وزیر راه و شھرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شھری ایران در جلسه ستاد بازآفرینی منطقه 10 بر ضر... ادامه خبر...


تأمین خدمات پشتیبان سکونت، مهمترین ضرورت در منطقه 10

علی اکبری در جلسه ستاد باز آفرینی پایدار منطقه 10 که با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی برگزار شد، ب... ادامه خبر...


برگزاری بیست و دومین جلسه کمیته خدمات و زیرساخت ستاد بازآفرینی

شهرداری منطقه 13 میزبان بیست و دومین جلسه کمیته خدمات و زیرساخت ستاد بازآفرینی پایدار کلانشهر تهران ... ادامه خبر...


بررسی برنامه‌های توسعه محلات منطقه 20

سیزدهمین جلسه برنامه‌های توسعه محلات در دومین جلسه ستاد بازآفرینی منطقه 20 مورد بررسی قرار گرفت. ادامه خبر...