11/14/2019 - پنجشنبه 23 آبان 1398

محمد رضا ابراهیمی

مدیر دبیرخانه ستاد بازآفرینی پایدار کلانشهر تهران

ارتباط بامدیریت دبیرخانه

  • تلفن :
    88921904-5
  • ایمیل : ebrahimi-mohammadre@tehran.iri