04/18/2019 - پنجشنبه 29 فروردين 1398

پنجاهمین شماره نشریه اینترنتی نوساز...

علی خانی معاون هماهنگی و برنامه ریزی سازمان نوسازی شهر تهران از انتشار شماره 50 نشریه اینترنتی نوسازی خبر داد.

1398/1/18 209

سی امین شماره ماهنامه تازه های نوسا...

علی خانی؛ معاون هماهنگی و برنامه ریزی سازمان نوسازی شهر تهران از بررسی الگوی توسعه دوچرخه محور، مفهوم شهر و محله دوستدار دوچرخه در شماره جدید ماهنامه ...

1397/12/27 1055

بررسی بازآفرینی عرصه های رها شده شه...

علی خانی، معاون هماهنگی و برنامه ریزی سازمان نوسازی شهر تهران از برگزاری ششمین جلسه شورای مشورتی این سازمان با موضوع بازآفريني عرصه هاي رها شده شهري خ...

1397/12/15 1584

تقدیر از مترجمان برتر نشریه اینترنت...

علی خانی، معاون هماهنگی و برنامه ریزی سازمان نوسازی شهر تهران از برگزاری جلسه تقدیر از مترجمان برتر نشریه اینترنتی نوسازی با حضور مدیر عامل سازمان خب...

1397/12/2 152

بیست و نهمین شماره تازه های نوسازی...

علی خانی، معاون هماهنگی و برنامه ریزی سازمان نوسازی شهر تهران از انتشار  بیست و نهمین شماره تازه های نوسازی خبر داد.

1397/11/23 107

چهل و نهمین شماره نشریه اینترنتی نو...

علی خانی، معاون هماهنگی و برنامه ریزی سازمان نوسازی شهر تهران از انتشار شماره 49 نشریه اینترنتی نوسازی خبر داد. 

1397/11/2 107

بیست و هشتمین شماره تازه های نوسازی...

علی خانی، معاون هماهنگی و برنامه ریزی سازمان نوسازی شهر تهران از انتشار  بیست و هشتمین شماره تازه های نوسازی خبر داد.

1397/10/30 147

دوره های آموزش مجازی به همت اداره م...

با عنايت به سياستها و برنامه ريزي هاي صورت گرفته در حوزه آموزشهاي ضمن خدمت كاركنان و با تمرکز بر استفاده از شيوه هاي نوين يادگيري و تغيير در نحوه اجرا...

1397/10/19 116

اولین دوره آموزشی آشنایی با تخلفات...

اولین دوره آموزشی آشنایی با تخلفات اداری ویژه نیروهای خدمات سازمان برگزار شد.

1397/10/18 102

برگزاری دوره آموزشي مدیریت فرآیندها...

دوره آموزشي مدیریت فرآیندها و اندازه گیری اثربخشی و کارایی برگزار شد.

1397/10/17 97