11/14/2019 - پنجشنبه 23 آبان 1398

سی و ششمین شماره ماهنامه تازه های نوسازی منتشر شد

علی خانی، معاون برنامه ریزی و توسعه شهری سازمان نوسازی از انتشار شماره جدید ماهنامه تازه های نوسازی... ادامه خبر...


سی و پنجمین شماره تازه های نوسازی منتشر شد

علی خانی؛ معاون برنامه ­ریزی و توسعه شهری سازمان نوسازی شهر تهران از انتشار شماره جدید ماهنامه تاز... ادامه خبر...


طرح 50 هکتاری «نیلوفری» آبان ماه کلید می خورد

یکی از زمینه های تحقق شعار "تهران شهری برای همه، کاستن از فاصله طبقاتی و شکاف اجتماعی در شمال و جن... ادامه خبر...


سی و چهارمین شماره تازه های نوسازی منتشر شد

علی خانی معاون برنامه ­ریزی و توسعه شهری سازمان نوسازی از انتشار سی و چهارمین شماره ماهنامه تازه ه... ادامه خبر...


پنجاه و یکمین شماره نشریه اینترنتی نوسازی منتشر شد

علی خانی، معاون برنامه ریزی و توسعه شهری از انتشار شماره 51 نشریه اینترنتی نوسازی خبر داد. ادامه خبر...


سی و سومین شماره تازه های نوسازی منتشر شد

علی خانی، معاون برنامه ­ریزی و توسعه شهری سازمان نوسازی شهر تهران از انتشار شماره جدید ماهنامه تاز... ادامه خبر...


کاهش 40% هزینه های ساخت مسکن در بافت های فرسوده با اعمال کامل بسته های تشویقی نوسازی

معاون برنامه ریزی و توسعه شهری سازمان نوسازی شهر تهران در گفتگوی تلفنی با برنامه 18:30 شبکه خبر خاط... ادامه خبر...


سی و دومین شماره تازه های نوسازی منتشر شد.

علی خانی معاون برنامه ­ریزی و توسعه شهری سازمان نوسازی از انتشار شماره جدید ماهنامه تازه ­های نوسا... ادامه خبر...


سی و یکمین شماره تازه های نوسازی منتشر شد

 علی خانی، معاون برنامه‌ریزی و توسعه شهری سازمان نوسازی شهر تهران از انتشار سی و یکمین شماره ماهنام... ادامه خبر...


پنجاهمین شماره نشریه اینترنتی نوسازی منتشر شد

علی خانی معاون هماهنگی و برنامه ریزی سازمان نوسازی شهر تهران از انتشار شماره 50 نشریه اینترنتی نوسا... ادامه خبر...