04/24/2019 - چهارشنبه 4 ارديبهشت 1398

پنجاهمین شماره نشریه اینترنتی نوسازی منتشر شد

علی خانی معاون هماهنگی و برنامه ریزی سازمان نوسازی شهر تهران از انتشار شماره 50 نشریه اینترنتی نوسا... ادامه خبر...


سی امین شماره ماهنامه تازه های نوسازی منتشر شد

علی خانی؛ معاون هماهنگی و برنامه ریزی سازمان نوسازی شهر تهران از بررسی الگوی توسعه دوچرخه محور، مفهو... ادامه خبر...


بررسی بازآفرینی عرصه های رها شده شهری در شورای مشورتی سازمان نوسازی

علی خانی، معاون هماهنگی و برنامه ریزی سازمان نوسازی شهر تهران از برگزاری ششمین جلسه شورای مشورتی این... ادامه خبر...


تقدیر از مترجمان برتر نشریه اینترنتی نوسازی

علی خانی، معاون هماهنگی و برنامه ریزی سازمان نوسازی شهر تهران از برگزاری جلسه تقدیر از مترجمان برتر... ادامه خبر...


بیست و نهمین شماره تازه های نوسازی منتشر شد

علی خانی، معاون هماهنگی و برنامه ریزی سازمان نوسازی شهر تهران از انتشار  بیست و نهمین شماره تازه ها... ادامه خبر...


چهل و نهمین شماره نشریه اینترنتی نوسازی منتشر شد

علی خانی، معاون هماهنگی و برنامه ریزی سازمان نوسازی شهر تهران از انتشار شماره 49 نشریه اینترنتی نوس... ادامه خبر...


بیست و هشتمین شماره تازه های نوسازی منتشر شد

علی خانی، معاون هماهنگی و برنامه ریزی سازمان نوسازی شهر تهران از انتشار  بیست و هشتمین شماره تازه ه... ادامه خبر...


بیست و هفتمین شماره تازه های نوسازی منتشر شد

علی خانی، معاون هماهنگی و برنامه ریزی سازمان نوسازی شهر تهران از انتشار  بیست و هفتمین شماره تازه ه... ادامه خبر...


چهل و هشتمین شماره نشریه اینترنتی نوسازی منتشر شد

علی خانی، معاون هماهنگی و برنامه ریزی سازمان نوسازی شهر تهران از انتشار شماره 48 نشریه اینترنتی نوس... ادامه خبر...


تدوین برنامه توسعه محله ای برای 157 محله فرسوده شهر تهران تا انتهای سال جاری

علی خانی در اولین نشست از سلسله نشست های هم اندیشی"جايگاه نوسازي و بازآفريني شهري بافت هاي فرسوده ... ادامه خبر...