07/23/2019 - سه شنبه 1 مرداد 1398

کاهش 40% هزینه های ساخت مسکن در بافت های فرسوده با اعمال کامل بسته های تشویقی نوسازی

معاون برنامه ریزی و توسعه شهری سازمان نوسازی شهر تهران در گفتگوی تلفنی با برنامه 18:30 شبکه خبر خاط... ادامه خبر...


سی و دومین شماره تازه های نوسازی منتشر شد.

علی خانی معاون برنامه ­ریزی و توسعه شهری سازمان نوسازی از انتشار شماره جدید ماهنامه تازه ­های نوسا... ادامه خبر...


سی و یکمین شماره تازه های نوسازی منتشر شد

 علی خانی، معاون برنامه‌ریزی و توسعه شهری سازمان نوسازی شهر تهران از انتشار سی و یکمین شماره ماهنام... ادامه خبر...


پنجاهمین شماره نشریه اینترنتی نوسازی منتشر شد

علی خانی معاون هماهنگی و برنامه ریزی سازمان نوسازی شهر تهران از انتشار شماره 50 نشریه اینترنتی نوسا... ادامه خبر...


سی امین شماره ماهنامه تازه های نوسازی منتشر شد

علی خانی؛ معاون هماهنگی و برنامه ریزی سازمان نوسازی شهر تهران از بررسی الگوی توسعه دوچرخه محور، مفهو... ادامه خبر...


بررسی بازآفرینی عرصه های رها شده شهری در شورای مشورتی سازمان نوسازی

علی خانی، معاون هماهنگی و برنامه ریزی سازمان نوسازی شهر تهران از برگزاری ششمین جلسه شورای مشورتی این... ادامه خبر...


تقدیر از مترجمان برتر نشریه اینترنتی نوسازی

علی خانی، معاون هماهنگی و برنامه ریزی سازمان نوسازی شهر تهران از برگزاری جلسه تقدیر از مترجمان برتر... ادامه خبر...


بیست و نهمین شماره تازه های نوسازی منتشر شد

علی خانی، معاون هماهنگی و برنامه ریزی سازمان نوسازی شهر تهران از انتشار  بیست و نهمین شماره تازه ها... ادامه خبر...


چهل و نهمین شماره نشریه اینترنتی نوسازی منتشر شد

علی خانی، معاون هماهنگی و برنامه ریزی سازمان نوسازی شهر تهران از انتشار شماره 49 نشریه اینترنتی نوس... ادامه خبر...


بیست و هشتمین شماره تازه های نوسازی منتشر شد

علی خانی، معاون هماهنگی و برنامه ریزی سازمان نوسازی شهر تهران از انتشار  بیست و هشتمین شماره تازه ه... ادامه خبر...