11/14/2019 - پنجشنبه 23 آبان 1398

تیمور ابراهیمی

تیمور ابراهیمی

مدیر اداره فنی مهندسی

ارتباط با مدیر

  • تلفن :
    88922790  
  • ایمیل :
    ebrahimi-te@tehran.ir