04/18/2019 - پنجشنبه 29 فروردين 1398

محمد رضا غلامی

محمد رضا غلامی

مدیر اداره خدمات زیرساخت شهری

ارتباط با مدیر

  • تلفن :
    88918021  
  • ایمیل :
    gholami-mohamad@tehran.ir