04/24/2019 - چهارشنبه 4 ارديبهشت 1398

علی خانی

معاون هماهنگی و برنامه ریزی

ارتباط با معاونت

  • تلفن :
    88921913-15
  • ایمیل :
    a-khani@tehran.ir