11/14/2019 - پنجشنبه 23 آبان 1398

فراخوان جذب سرمایه‌گذار پروژه های مسکونی با مقیاس کوچک (امید)

سازمان نوسازی شهر تهران در نظر دارد نسبت به تعریف و ساخت پروژه های مسکونی با مقیاس کوچک ( امید) در منطقه ۱۵ شهرداری تهران، اقدام نماید. از این رو از کلیه سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی واجد صلاحیت به منظور ارزیابی و مشارکت، دعوت به عمل می آورد.

سرمایه گذاران محترم می تواند تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 09/04/1398 با مراجعه اداره حقوقی و قراردادهای سازمان نوسازی شهر تهران به نشانی: تهران - میدان ولیعصر - خیابان کریم خان زند – نبش خیابان به¬آفرین و ارائه فیش واریزی به مبلغ000/500 ریال به حساب جاری بانک شهر با شماره ۱۰۰۵۶۱۲۲۱۲ به نام این سازمان، نسبت به دریافت اسناد فراخوان اقدام نمایند و حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 19/04/1398 اسناد تکمیل شده را به واحد حراست سازمان نوسازی شهر تهران تحویل داده و رسید دریافت نمایند.

سرمایه¬گذاران جهت کسب اطلاعات اولیه می توانند به درگاه این سازمان به آدرس http://nosazi.tehran.ir مراجعه و یا با شماره 4-88921990 (داخلی 104 و230) تماس حاصل فرمایند.