11/14/2019 - پنجشنبه 23 آبان 1398

علی پورتقی

کیوان خلیجی

سرپرست معاونت هماهنگی و امور مناطق

ارتباط با مدیر

  • تلفن :
    88921924-5
  • ایمیل :
    khaliji-k@tehran.ir