07/23/2019 - سه شنبه 1 مرداد 1398

دکتر حناچی

شهردار تهران و رییس شورا

دکتر پیروز حناچی

  • تلفن : ...
  • نمابر : ...

شهردار تهران و رییس شورا

مهندس گلپایگانی

عضو شورا

مهندس گلپایگانی

  • تلفن : ...
  • نمابر : ...

عضو شورا

دکتر مازیار حسینی

عضو شورا

دکتر مازیار حسینی

  • تلفن : ...
  • نمابر : ...

عضو شورا

مهندس فرامرز عظیمی

عضو شورا

مهندس فرامرز عظیمی

  • تلفن : ...
  • نمابر : ...

عضو شورا

دکتر مجید عبداللهی

نماینده وزارت کشور و عضو شورا

دکتر مجید عبداللهی

  • تلفن : .......

نماینده وزارت کشور و عضو شورا