11/14/2019 - پنجشنبه 23 آبان 1398

کاوه حاجی علی اکبری

مدیرعامل

کاوه حاجی علی اکبری

 • تلفن : 49-88923048 9-88918728
 • نمابر : 9-88918728

دکترای برنامه ریزی شهری و منطقه ای-دانشگاه شهید بهشتی

کیوان خلیجی

معاون هماهنگی و امور مناطق

کیوان خلیجی

 • تلفن : 9-88923048

کارشناسی معماری و کارشناسی ارشد طراحی شهری

آیدین رزقی

مشاور و مدير حوزه مدير عامل

آیدین رزقی

 • تلفن : 49-88923048 9-88918728

فوق لیسانس برنامه ریزی شهری

میترا کریمی

معاون نوسازی و توسعه محلی

میترا کریمی

 • تلفن : 9-88923048

دانشجوی دکترای معماری منظر، دانشگاه تربیت مدرس

علی خانی

معاون برنامه ریزی و توسعه شهری

علی خانی

 • تلفن : 15-88921913

کارشناسی ارشد معماری دانشگاه تهران، 1381، معمار پایه یک نظام مهندسی

حیدر جوانمرد

معاون فني مهندسي

حیدر جوانمرد

 • تلفن : ....
 • نمابر : ....

كارشناسي ارشد شهرسازی (برنامه ریزی شهری و منطقه ای) - دانشگاه علم و صنعت ايران

آیدین رزقی

سرپرست معاونت مالي و اداري

آیدین رزقی

 • تلفن : 10-88921908

....

محمد رضا ابراهیمی

مدير دبيرخانه بازآفريني

محمد رضا ابراهیمی

 • تلفن : 3-88921902

کارشناسی ارشد مهندسی معماری از دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران

محمد رضا جمال پور

مدير اداره املاك و مستغلات

محمد رضا جمال پور

 • تلفن : ....

....

علی کریمی تیره

مدير حراست

علی کریمی تیره

 • تلفن : 88921895 88921917

....

علی گودرزی

مدير بازرسي

علی گودرزی

 • تلفن : 88923046

....

مصطفی مجیدی نسب

سرپرست اداره ارتباطات و امور بین الملل

مصطفی مجیدی نسب

 • تلفن : 88921896-88923043

كارشناسي ارشد پژوهش هنر/ كارشناسي ارشد عكاسي

احمد موحدی امین

مدير اداره فناوري و سامانه هاي مكاني

احمد موحدی امین

 • تلفن : 88923047

کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری

صفیه طیبی

مدير اداره برنامه ، بودجه و كنترل عملكرد

صفیه طیبی

 • تلفن : 15-88921913

دکتری تخصصی اقلیم شناسی از دانشگاه تهران

محبوبه ایزدپناه

مدير اداره پژوهش و توسعه

محبوبه ایزدپناه

 • تلفن : 15-88921913

پژوهش گر دکتری شهرسازی- دانشگاه هنر کارشناسی ارشد شهرسازی- دانشگاه شهید بهشتی کارشناسی مهندسی عمران-عمران- دانشگاه صنعتی سمنان

محمد رضا غلامی

مدير اداره خدمات و زيرساخت شهري

محمد رضا غلامی

 • تلفن : 88921911

کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری گرایش محیط زیست شهری

تیمور ابراهیمی

مدير اداره فني مهندسي

تیمور ابراهیمی

 • تلفن : 88921911

لیسانس عمران

عبدالحسن مسعودی

مدير اداره منابع انساني و پشتيباني

عبدالحسن مسعودی

 • تلفن : 7-88923036

کارشناسی ارشد مدیریت

عباس بافراست

مدير اداره امور مالي

عباس بافراست

 • تلفن : 10-88921908

کارشناسی حسابداری

علی پورتقی

مدیر اداره طراحی شهری و معماری

علی پورتقی

 • تلفن : 10-88921908

.........

سیده مریم طالب زاده

مدیر اداره حقوقی و امور قراردادها

سیده مریم طالب زاده

 • تلفن : 88923045

فوق لیسانس حقوق خصوصی

سیده پروانه غضنفری

اداره امور مناطق و راهبری دفاتر حوزه مرکز

سیده پروانه غضنفری

 • تلفن : 88921899

کارشناسی ارشد معماری منظر

محمد زارع

اداره طرح های ویژه و سازماندهی دفاتر

محمد زارع

 • تلفن : 88921899

.............